Hotline: 096 803 6568
Siêu Thị Máy photocopy 68 | Máy văn phòng 68 | Công nghệ số => giải pháp toàn diện cho văn phòng của bạn! Hotline: 096 803 6568 - Tel: 04 8586 7774

Hỗ trợ trực tuyến

Máy Photocopy Ricoh

Máy Photocopy Sharp

Máy photocopy Xerox

Máy photocopy Canon

Máy photocopy Toshiba

Máy photocopy Ricoh

Máy photocopy Toshiba

Thuê máy photocopy Toshiba

Thuê máy photocopy Ricoh

Thuê máy photocopy màu

Máy photocopy màu Toshiba

Máy photocopy màu Ricoh

Máy in Laser HP

Máy in Laser Canon

Máy in Fuji Xerox

Máy In lazer Brather

Máy in Laser SamSung

Máy in kim Epson

Máy in Laser Panasonic

Máy in kim OKI

Máy Fax Canon

Máy Fax Panasonic

May Fax Ricoh

Máy Fax Brather

Máy chiếu Epson

Máy chiếu Sony

Máy chiếu Panasonic

Laptop Dell

Laptop Sony Vio

Laptop Apple - Mac

Laptop HP

Laptop Lenovo - IBM

Laptop Asus

Laptop Toshiba

Laptop Acer

Máy hủy Silicon

Máy hủy tài liệu ZiBa

Máy hủy tài liệu HSM

Máy hủy tài liệu Emprise

Máy hủy tài liệu GBC

Máy hủy tài liệu PRIMO

Hướng dẫn sử dụng máy photo

Dowload Driver Máy Photocopy

Bảng mã lỗi Máy photocopy

Máy In KTS Ricoh Aficio SP 1000SF. Máy In KTS Ricoh Aficio SP 1000SF. M¸y in kü thuËt sè RICOH AFICIO SP 1000SF CÊu h×nh m¸y: Copy, In ®en tr¾ng, QuÐt mµu, Fax ®en tr¾ng C«ng nghÖ in: Laser, §é ph©n gi¶i: 600 dpi, Phãng thu: 25~400% Tèc ®é sao chôp/ in Ên: 16 b¶n/ ph Giá bán: 0 USD
Máy In KTS Ricoh Aficio SP 1000S. Máy In KTS Ricoh Aficio SP 1000S. M¸y in kü thuËt sè RICOH AFICIO SP 1000S CÊu h×nh m¸y: Copy, In ®en tr¾ng, QuÐt mµu C«ng nghÖ in: Laser, §é ph©n gi¶i: 600 dpi, Phãng thu: 25~400% Tèc ®é sao chôp/ in Ên: 16 b¶n/ phót, Chôp nh©n b¶ Giá bán: 0 USD
Máy In Màu Ricoh Aficio SP C231N. Máy In Màu Ricoh Aficio SP C231N. M¸y in mµu RICOH AFICIO SP C231N C«ng nghÖ in: In Laser màu; Ng«n ng÷ in: PCL5c, PCL6, PostScript@ 3™; §é ph©n gi¶i: 600 x 600dpi, 1.200 x 600dpi, 2.400 x 600dpi Tèc ®é in: 20 trang/ phót (®en tr¾ng/mµu); Khæ giÊy: A6 ~ A4; Bé nhí chuÈn: 128MB (tèi ®a 640MB khi chän thªm); Giao diÖn: Ethernet 10 base-T/100 base-TX (m¹ng)/USB 2.0 Dung l­îng giÊy: Khay giÊy vµo: 1 x 250 tê; Khay tay: 1 tê; Khay giÊy ra: 150 tê; In 2 mÆt (duplex): Kh«ng Giá bán: 0 USD
Máy In Màu Ricoh Aficio GX 3000. Máy In Màu Ricoh Aficio GX 3000. Máy in mµu RICOH AFICIO GX 3000 - KÌm: Cable in USB, O/I Kit for GX 3000 (s¸ch h­íng dÉn...) C«ng nghÖ in: In phun (GelSprinter), §é ph©n gi¶i: 3.600 x1200 dpi Tèc ®é in (®é phñ mùc ≤ 5%): 29 trang/ phót (®en tr¾ng/mµu) Tèc ®é in (®é phñ mùc > 5%): 8,5 trang/ phót (mµu) vµ 10,5 trang/ phót (®en tr¾ng), In cæng USB, Bé nhí: 32 MB In 2 mÆt (duplex), In tiÕt kiÖm mùc mµu (Level Color - tiÕt kiÖm 50%) Giá bán: 0 USD
May Fax Ricoh 3320L. May Fax Ricoh 3320L. RICOH FAX 3320L (- KÌm: Line) C«ng nghÖ in: Laser, §é ph©n gi¶i: 600 dpi, Bé nhí: 640 trang (8 MB) Tèc ®é quÐt ¶nh: nhá h¬n 3 gi©y,Tèc ®é truyÒn: 3 gi©y/ trang Tèc ®é nhËn Fax: 15 trang/ phót, Quay sè nhanh 1 phÝm bÊm/ Danh b¹: 30/ 100 sè, Göi theo nhãm: 7 nhãm, Nèi m¸y tÝnh: Chän thªm Khay ®ùng giÊy; 250 tê, Bé n¹p b¶n gèc: 50 tê, L­u khi mÊt ®iÖn: 12 giê Giá bán: 0 USD

Design by: Ovem!Software
Copyright © 2010-2011 Sieuthimayvanphong68.com.vn

 
SIÊU THỊ MÁY VĂN PHÒNG 68
Toà Nhà 85 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội
Tel : 04 8586 7774 Fax :  043 568 1849

Hotline: 096 803 6568

Email: viethoangpc@gmail.com


 
Liên kết:  Máy photocopy 68 | Máy văn phòng 68 | Máy photocopy | Máy photocopy toshiba | Máy photocopy ricoh | Thuê máy photocopy | Thuê máy photocopy toshiba | Thuê máy photocopy ricoh | Máy photocopy màuMáy in